Tjänster

Mina tjänster erbjuds idag huvudsakligen från två områden.
- Föreläsningar och utbildningar på området Retorik.
- Kvalificerade skribenttjänster

För mer information om villkor, vänligen kontakta mig via mejl.