Retorikmagistern har ordet

Under slutet av 2014 kommer en bok med arbetsnamnet “Retorik i praktik och teori” att finnas tillgänglig både som fysisk bok och som e-bok.
Den bygger på mina studier av ämnet, men framför allt på mina personliga erfarenheter.

Som föreläsare på temat Offentlig Upphandling fick jag massor av praktisk erfarenhet av retorik under 1990-talet. Dessa erfarenheter kanaliserades med tiden mot effektivitets- och organisationsfrågor - samt det mer renodlade området Retorik.
Under en tid som blev alltför kort, sysslade jag med retorik och talarträning – detta tills den utbildningsanordnare som höll i allt praktiskt, blev uppköpt av en större aktör. Folk bytte jobb och livet rullade på och tog för min del en lite ny bana.
Nu har jag plockat fram mina kompendier, som jag författade i flera olika versioner och delade ut till mina kursdeltagare. Det mesta av det jag ser känns oerhört aktuellt - och stimulerande.
Boken med arbetsnamnet “Retorik i praktik och teori”, är en uppdatering och utbyggnad av mina tidigare, ej publicerade, texter.

I samband med att boken publiceras kommer jag att börja hålla regelrätt kurser i retorik, med tyngdpunkt på vad som fungerar (och varningsord om vad som inte fungerar) - alltså användbara ’tips om trix’. Det betyder bland annat att kurser och föreläsningar i retorik kommer att ske i relativt små grupper.

Allt som har med retoriken att göra kommer att finnas på min hemsida www.retorikmagistern.se som också kommer att se dagens ljus under hösten 2014.
Varför detta namn ”Retorikmagistern”? Jo, det handlar om retorik och jag har en examen som magister. Förhoppningsvis är det lätt att komma ihåg.